Boys playing football

Om Danaflex A/S

Danaflex er Cochlears danske servicepartner. Danaflex startede i januar 1987 som en "børneværelsesvirksomhed" med lager i kælderen. Efter mange års erfaring med branchen blev vi bekendt med, at der var et uopdyrket marked. Der fandtes i Danmark ikke produkter som maksimalt kunne opfylde behovet hos stærkt hørehæmmede og totalt døve. de australske Nucleus produkter.

Derfor begyndte Danaflex at forhandle de australske Nucleus® produkter.

Nucleus® produkterne til cochlear implant, benledende implantater og elektroakustiske implantater retter sig alle mod specifikke typer høretab.

Cochlear implantater: Til personer med moderate til kraftige sensorineurale (perceptive) høretab.

Benledende implantater: Til personer med konduktive høretab eller blandede høretab, ensidig døvhed.

Elektro-akustiske implantater: For personer med højfrekvent høretab (af og til omtalt som delvis døvhed).

Danaflex' mission er at hjælpe hørehæmmede i dagligdagen, gennem tilbud af en lang række produkter.

I dag er vi 11 fastansatte. Hvem vi er, og hvad vores kompetenceområder er, kan du se mere om på de følgende sider.